Chính sách bảo mật

A. Giới thiệu

 1. Quyền riêng tư của quý khách hàng khi truy cập website Virgo Lighting của chúng tôi rất quan trọng và chúng tôi cam kết bảo mật chúng. Chính sách này sẽ giải thích những gì chúng tôi sẽ làm đối với thông tin cá nhân của bạn.

 2. Việc đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này khi bạn truy cập website của chúng tôi lần đầu sẽ cho phép chúng tôi sử dụng cookie mỗi khi bạn truy cập website của chúng tôi.

B. Thu thập thông tin cá nhân

Các loại thông tin cá nhân sau đây sẽ được chúng tôi thu thập và sử dụng:

 • Thông tin cá nhân như địa chỉ email mà bạn nhập khi đăng ký với website của chúng tôi;

 • Thông tin đặt mua hàng khi bạn sử dụng hoặc các giao dịch bạn thực hiện thông qua website của chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thẻ tín dụng của bạn;

 • Thông tin có trong bất kỳ liên lạc nào mà bạn gửi cho chúng tôi bằng email hoặc thông qua website của chúng tôi, bao gồm nội dung liên lạc và dữ liệu của nó;

 • Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi.

 • Ngoài ra, trước khi bạn tiết lộ cho chúng tôi thông tin cá nhân của người khác, bạn phải có được sự đồng ý của người đó đối với cả việc tiết lộ lẫn xử lý thông tin cá nhân đó theo chính sách này.

C. Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân gửi đến chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Gửi thông tin, bản tin mới nhất, mẫu sản phẩm mới trên website của chúng tôi đến bạn.

 • Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng khi có yêu cầu.

 • Chăm sóc khách hàng và khảo sát dịch vụ sau khi sử dụng.

D. Cam kết khi sử dụng thông tin

 • Nếu bạn gửi thông tin cá nhân đến chúng tôi, chúng tôi sẽ công khai hoặc sử dụng thông tin đó theo sự cho phép mà bạn cấp cho chúng tôi.

 • Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu như không có sự đồng ý của bạn.