Chính sách bảo hành

1. Chính sách bảo hành

Tất cả các chủng loại sản phẩm do Virgo Lighting cung cấp đều được bảo hành trong thời gian là 12 tháng kể từ ngày xuất hàng. Các điều kiện để áp dụng bảo hành:

  • Sản phẩm đổi 1 - 1 trong vòng 7 ngày kể từ khi ký vào biên bản nhận hàng đối với các sản phẩm bị hư hỏng, thiếu phụ kiện do lỗi từ nhà sản xuất. Khách hàng phải báo trong vòng 7 ngày. Nếu thông báo được gửi đến sau thời hạn chúng tôi nêu trên, bên bán sẽ không có trách nhiệm thực hiện hoàn trả hay bất kỳ hình thức khắc phục nào liên quan đến mặt hàng. 

  • Có giấy chứng nhận bảo hành.

  • Sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất, không bị thay đổi hiện trạng so với ban đầu được giao.

2. Chi phí phát sinh khi bảo hành

  • Nếu sản phẩm bị lỗi phát sinh do phía nhà sản xuất sẽ được hỗ trợ hoàn toàn chi phí bảo hành phát sinh.

  • Nếu sản phẩm bị hỏng không phải do lỗi nhà sản xuất chúng tôi sẽ hỗ trợ dịch vụ sửa chữa với chi phí người mua phải chịu.